Financieel maatwerk voor HelloContainer

‘In 2018 ben ik samen met mijn twee compagnons Kees Koopman en Ron de Wit een innovatief en duurzaam platform gestart in Goes’, zegt ondernemer Jos de Jonge
van HelloContainer. ‘Het is een boekingsplatform voor zeecontainers.’

‘Onze focus ligt op het duurzaam en efficiënt exporteren van containers,’ vervolgt Jos. ‘Dat vereist maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De eindgebruiker moet kunnen zien wat de ecologische voetprint is. Wij geven exact aan wat de CO2-uitstoot is. Daarnaast kan men bij ons prijzen en tijdtabellen vergelijken. Alles draait om maatwerk en digitalisering! Daarbij werken we samen met Impuls Zeeland, waarvan het Zeeuws Participatiefonds officieel aandeelhouder bij ons is.

Meer financiële ruimte
Voor meer financiële speelruimte zijn we met Hans van Dienst van Credion Zeeland in contact gekomen. Hij is als financieringsadviseur voor ons aan de slag gegaan. Ons groeiscenario is strak, minimaal ieder jaar een verdubbeling van omzet en volume. Dat is een uitdaging. Voor een deel zijn die gelden aangetrokken via investeerders als Impuls Zeeland.’

Groeiplannen
Hans: ‘Ik heb Jos begeleid bij het opstellen van een bedrijfs- en financieringsplan. Daarnaast was er werkkapitaal nodig. HelloContainer heeft ambitieuze groeiplannen en wil meer stabiliteit in
de orderportefeuille, zodat ze niet alles hoeven voor te financieren. Daarom heb ik naar een factoringoplossing gezocht. Zo kwam ik bij Maarten Somsen, Hoofd Business Development van NL Factoring 360, terecht. Factoring is een financieringsvorm geënt op debiteuren en service. In die constructie neemt de factoringmaatschappij de debiteuren van de klant over. De uitgaande facturen worden direct betaald door de factoringmaatschappij, waardoor de klant heel snel over zijn geld kan beschikken. Bovendien zijn de debiteuren verzekerd tegen (vermoedelijke) insolventie.’

Maatwerk en flexibliteit
‘HelloContainer was op zoek naar maatwerk en flexibiliteit,’ vult Maarten aan. ‘Wij waren in staat dit te leveren. Daar zit onze kracht. Het contract dient voldoende flexibel te zijn bijvoorbeeld als er in een jaar minder werkkapitaal nodig is. Andersom geldt dat ook. Wij zijn gespecialiseerd in dit soort processen. Het is een mooi financieringsproduct voor groeiende bedrijven. Hans heeft ons voorzien van een financieringsmemorandum. Daar zie je dan ook de expertise van Hans terug. Hij dient een financieringsaanvraag op maat in. We konden de aanvraag eenvoudig opnemen, bespreken en fiatteren. We kijken naar de ondernemers en hun achtergrond. Kees had zich als ondernemer al succesvol bewezen. Jos komt met veel ervaring uit de scheepvaartsector. Dat is een combinatie die veel potentie heeft. Uiteindelijk is er een contract afgesloten van 3 jaar. De debiteuren zijn verzekerd en wij verzorgen het debiteurenbeheer. Daarmee ontzorgen we de klant volledig.’ Hans: ‘Wij zien dat de oplossingen steeds vaker liggen bij alternatieve financieringsvormen. In onze samenwerking met NL Factoring 360 kwam alles bij elkaar. Maatwerk leveren is het mooiste wat er is.’