Groothandel in vis heeft een werkkapitaalbehoefte

In maart ontvingen wij een financieringsaanvraag van een doorgestarte groothandel in vis die, gezien de huidige positieve groeiontwikkeling, de komende 12 maanden een werkkapitaalbehoefte zal krijgen van € 500.000,-.

Onze aanpak in deze case:

Na het bestuderen van de door de financieel adviseur uitgewerkte financieringsaanvraag en het verkrijgen van een helder beeld over de oorzaken van het eerdere faillissement, zijn we enthousiast geworden over de professionaliteit en vooral de ambities van deze onderneming.

Nog belangrijker dan de financieringsaanvraag en de prognoses, vinden wij de ondernemer achter de plannen. In een persoonlijk kennismakingsgesprek op locatie komen we snel tot een beter beeld. Wie is deze ondernemer? Wat drijft hem of haar, wat maakt hun product uniek en wie zijn de klanten (onze toekomstige debiteuren)? Dit leidt ons uiteindelijk tot de conclusie of wij ons kunnen vinden in de ambities van de ondernemer en of wij bereid om deze samen waar te gaan maken!

Wat ons aansprak in de ondernemer en zijn plan was de passie, de uitgebreide kennis van de markt, het hoge kwaliteitsniveau van het product en het solide klantenbestand. Dit alles gesterkt door een kleine, maar professionele organisatie heeft ons binnen een aantal dagen doen besluiten de werkkapitaalbehoefte in zijn geheel in te vullen.

Resultaat voor de ondernemer:

Door het overnemen van de facturen beschikt de groothandel vrijwel direct over liquiditeiten en stelt dit haar in staat sneller vis in te kopen en een versnelde groei door te maken. De groothandel laat alleen haar grote, deels internationale, klanten financieren en behoudt hiermee optimale flexibiliteit.