Factoringbedrijven zien massale toestroom van financieringsverzoeken

MKB financiert groei steeds vaker buiten de bank om

De Branchevereniging van American Factoring Organisaties (BAFO) heeft in het eerste half jaar van 2022 een groei van ruim 33% weten te realiseren in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021. De verwachting is dat er dit jaar bijna 1 miljard euro non bancair wordt gefinancierd door het overkopen van zakelijke facturen.

Facturen die aan American Factoring bedrijven worden overgedragen worden aanmerkelijk sneller voldaan, te weten binnen 34 dagen versus het landelijke betaalgemiddelde van 43 dagen. De reden van de massale groei is tweeërlei: corona-steunmaatregelen zijn niet meer van toepassing en traditionele banken geven steeds minder gehoor aan snel ‘kleinere’ financieringsverzoeken van onder de 500.000 euro.

Voorzitter Igor Meijs: ‘In coronatijd zagen we als sector het aantal klanten dat gebruik heeft gemaakt van factoring sterk teruggelopen. Bedrijven werden in de lucht gehouden en bedrijven die op zoek waren naar extra financiering voor investeringen konden gebruik maken van de uitstelregelingen van de Belastingdienst. Nu zien we dat de markt ineens enorm groeit. In de eerste zes maanden van 2022 is het aangekochte volume met ongeveer 33% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2021. De maanden van 2022 waren coronavrij en de staatssteun is nagenoeg afgebouwd. De markt is daardoor beter in balans en de vraag naar liquiditeit is terug.’

Hij vervolgt: ‘We zien dat kleinere ondernemingen maar moeilijk gehoor vinden bij banken als zij met een financieringsvraagstuk zitten. Ondernemingen die willen groeien vinden al snel een dichte deur vanwege het feit dat banken zoveel strenge eisen stellen aan de financieringsverzoeken. Dat werkt belemmerend en dan is American factoring een veel sneller alternatief.

American factoring organisaties kopen zakelijke facturen over van ondernemers zodat zij niet de betalingstermijn hoeven af te wachten. Hierbij neemt de factormaatschappij ook het debiteurenrisico en debiteurenbeheer over. Dit betekent dat je als factoringbedrijf een belangrijke rol hebt in een aantal cruciale bedrijfsprocessen van klanten.

Bron: Bafo