Persbericht: BAFO wil MKB’er beter beschermen met gedragscode

BAFO wil MKB’er beter beschermen met gedragscode

De Branchevereniging van American Factoring Organisaties (BAFO) heeft besloten dat de leden voortaan allen moeten voldoen aan een door hen opgestelde gedragscode. Belangrijkste punt uit deze gedragscode is dat leden een minimaal eigen vermogen moeten bezitten. Bovendien worden er eisen gesteld aan de minimale geconsolideerde solvabiliteit. Met de gedragscode hoopt de BAFO het MKB te helpen met het maken van een keuze van een gezonde en degelijke American factoring partner.

NL Credit Services is mede-initiatiefnemer en lid van de Branchevereniging van American Factoring Organisaties (BAFO). Het gehele persbericht lees je hier.

Mochten er naar aanleiding van dit persbericht vragen zijn, dan kun je contact opnemen met bafo-nederland.