Transportondernemer zoekt middelen om overname te financieren

Transportondernemer zoekt middelen om overname te financieren;
hoe hebben wij dit ingevuld?

De casus
Ondernemer in de transportsector heeft plannen om strategische overnames te doen. Deze casus betreft een mogelijke overname van een bedrijf met een goede levensvatbaarheid maar waar de fut uit is. De overnamesom bedraagt ongeveer 1 miljoen euro en de ondernemer kan dit niet met eigen middelen financieren. Er is sprake van 1/3 lump sum op moment van passeren, 1/3 earn out, en 1/3 vendor loan.

Onze oplossing
Ondernemer is een bestaande klant en weet dat wij graag meedenken met hem. In dit geval zagen wij mogelijkheden tot het financieren van deze overname d.m.v. factoring. Wij hebben een contract opgesteld dat geëffectueerd zou worden op het moment dat de koopakte zou passeren bij de notaris. Op dat moment gebeurt een aantal zaken. NL Credit Services betaalt een bedrag uit op basis van de op dat moment uitstaande facturen. Hiermee kan het lump sum gedeelte van de overnamesom worden voldaan. De earn out en aflossingen op de vendor loan worden voldaan met behulp van de lopende factoring faciliteit. Om nog wat extra liquiditeit te creëren heeft de ondernemer, via een van onze partners, een aantal trekkende eenheden verkocht middels een sale en lease back constructie.

Wat hierin erg belangrijk is geweest, is onze ervaring met deze ondernemer. Altijd zoeken naar mogelijkheden en slim omgaan met kansen. Wij zien dan ook mogelijkheden dit in de toekomst vaker te doen.

Resultaat
Het overgenomen bedrijf draait weer winst en er zit weer energie in. Wij zien dat de omzet stijgt en er kan weer met een frisse blik naar de toekomst gekeken worden. De ondernemer is volop op het overnamepad en heeft een blauwdruk waar hij verder mee kan groeien.