Waarom gebruiken bedrijven Factoring?

Traditioneel denkt men aan factoring bij langzaam betalende debiteuren. Wij bij NL Credit Services merken echter dat ons factoring model breed inzetbaar is voor verschillende situaties bij een grote diversiteit aan bedrijven.

 

In welke gevallen is Factoring nog meer inzetbaar?

 

Het verkrijgen van financiering voor bedrijven die in (tijdelijk) zwaar weer verkeren is een grote uitdaging. De cijfers van de afgelopen jaren zijn vaak niet goed genoeg om bankfinanciering te verkrijgen. Op dit moment is voldoende financiering echter cruciaal om het voortbestaan van het bedrijf te kunnen garanderen.  Factoring kan bedrijven helpen die in een turn-around fase zitten. Factoring biedt een vaste invulling van de cashflow, waardoor het bedrijf zich kan richten op operationele verbeteringen en kan werken aan de winstgevendheid voor de langere termijn. Zodra de winstgevendheid en de ratio’s van het bedrijf weer op orde zijn, zal het bedrijf weer welkom zijn bij de meer traditionele financiers.

Convenanten uit bestaande leenovereenkomsten met financiers maken een lening soms direct opeisbaar. Banken zijn in de meeste gevallen conservatief en niet flexibel in de perioden dat bedrijven de financiering juist het hardst nodig hebben. Te denken valt aan bedrijven die te maken hebben met seizoensinvloeden waardoor een bedrijf in een rustige periode zit en daardoor de convenanten uit de leenovereenkomst verbreekt. Factoring kan een goede oplossing zijn voor bedrijven die tegen dit probleem aanlopen. Factoringovereenkomsten zijn over het algemeen een stuk flexibeler dan leenovereenkomsten en voorzien in situaties van seizoensinvloeden.

Bankfinanciering is in de meeste gevallen de goedkoopste financiering en vaak ook de meest voor de hand liggende oplossing. Het verkrijgen van een lening bij de bank is door veranderende regelgeving en een andere focus van de banken de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden. Banken verstrekken alleen financiering aan bedrijven die een solide financiële staat van dienst hebben. Daarnaast zijn banken steeds behoudender in het financieren van bedrijven in bepaalde sectoren welke zij als ‘risicovol’ beschouwen, waarbij men moet denken aan sectoren als Transport en Bouw. Factoring kan een mogelijke oplossing zijn voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor een lening bij de bank. Om in aanmerking te komen voor factoring moet een bedrijf kredietwaardige klanten hebben, afgeronde opdrachten factureren en over capabel management beschikken.

Cashflowproblemen bestaan bij bedrijven van elke omvang. Kleinere en nieuwe bedrijven hebben niet de traditionele financiering opties die beschikbaar zijn voor grotere bedrijven. Factoring kan een in dit geval een geweldig alternatief zijn. De criteria om in aanmerking te komen voor factoring zijn relatief beperkt. Het belangrijkste criterium voor kwalificatie is de kredietkwaliteit van de debiteuren. Nieuwe of kleine bedrijven kunnen gebruikmaken van de kredietwaardigheid van hun klanten om zelf snel gefinancierd te worden.

De meeste traditionele financiers gaan alleen in zee met bedrijven die beschikken over een goede kredietwaardigheid. Dit is begrijpelijk, echter zijn hierdoor een groot aantal bedrijven slecht te financieren. Factoringbedrijven hebben mildere eisen en kijken minder in de achteruitkijkspiegel en kijken naar zaken als de kwaliteit van het management van een bedrijf, het product en de kredietwaardigheid van de debiteuren. Een grote groep Nederlandse bedrijven die zelf niet kredietwaardig zijn, komen wel in aanmerking voor factoring.

De meeste geldverstrekkers financieren geen bedrijven die zijn doorgestart. Na een doorstart is financiering echter cruciaal. Er is een aantal factoringmaatschappijen in Nederland die recente doorstarters wel financieren. Het bedrijf moet uiteraard voldoen aan de regulieren voorwaarden om geaccepteerd te worden.

 

 

Wat kost factoring?

De kosten van factoring zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals: betaaltermijn van de debiteuren, de sector waarin de debiteuren opereren en het volume dat een bedrijf maandelijks overdraagt. Over het algemeen moet u rekening houden met 2% tot 4% kosten over een factuurvolume. Naast snelle financiering neemt de factormaatschappij in een aantal gevallen ook het debiteurenbeheer van het bedrijf over en is het bedrijf tevens verzekerd tegen wanbetalers.

 

Meer informatie

NL Credit Services is één van de snelst groeiende en eerste bankonafhankelijke factormaatschappijen van Nederland en is operationeel sinds 2012. Naast snelle en 100% financiering waarderen onze klanten ons om de brede inzetbaarheid van ons product en om onze oplossingsgerichte aanpak bij iedere financieringsaanvraag.

Voor meer informatie kunt u ons bellen op: 085-2733222 of www.nlcreditservices.nl