Factoring 360°

De meest complete en transparante vorm van factoring, waarbij u uw gehele debiteurenportefeuille aan ons overdraagt. Hierbij geniet u een maximale financiering tegen een standaard laag Factorloon vanaf 1%.  Ook bij Factoring 360° kopen wij uw facturen op de dag van facturatie en betalen binnen 24 uur het volledige factuurbedrag minus vooraf overeengekomen kosten aan u uit.

  • Maximale financiering door overdracht van uw gehele debiteurenportefeuille
  • 100% financiering minus kosten
  • Kredietverzekerd
  • Overdracht debiteurenbeheer
  • Elektronische overdracht facturen door koppeling met uw boekhoudpakket
  • Factorloon vanaf 1,00%
  • Inkoopfinanciering
  • Voorraadfinanciering

Naast factoring bieden wij bestaande Factoring 360° klanten tevens de volgende werkkapitaal oplossingen:

Inkoopfinanciering

Voor Factoring 360° klanten die te maken hebben met seizoenspatronen in hun inkoop bieden wij inkoopfinanciering aan. Wij betalen uw fabrikanten direct waardoor de tijd tussen inkoop en facturatie aan uw debiteuren kan worden overbrugd.

Voorraadfinanciering

Wij bieden Factoring 360° klanten die beschikken over voorraden financiering waarbij pieken in opbouw van de voorraad financieel opgevangen kunnen worden. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de aard van de goederen en haar afnemers.

Transparant over kosten & gunstige tarieven.

Vanaf 99 % direct uitgekeerd, geen boeterentes bij late betaling, € 2.50 administratiekosten per factuur. Zo simpel is het!