Factoring 360°

De meest complete en transparante vorm van factoring, waarbij u uw gehele debiteurenportefeuille aan ons overdraagt. Hierbij geniet u een maximale financiering tegen standaard lage kosten. Ook bij Factoring 360° kopen wij uw facturen op de dag van facturatie en betalen binnen 24 uur het volledige factuurbedrag minus vooraf overeengekomen kosten aan u uit.

  • Overdracht gehele debiteurenportefeuille.
  • Een standaard hoog financieringspercentage.
  • Kredietverzekerd.
  • Mogelijk in combinatie met inkoopfinanciering.
  • Geen concentratieproblematiek door mogelijkheid van gedeeltelijke inzet Factoring Basis.
  • Overdracht debiteurenbeheer.
  • Koppeling met uw boekhoudpakket voor overdracht facturen.

Transparant over kosten & gunstige tarieven.