NL Credit Services streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening, waarbij wij klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Helaas komt het ook bij ons voor dat er fouten worden gemaakt en wij willen graag van onze fouten leren zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Daarom staan wij ook voor u klaar als u een klacht heeft over onze producten of diensten. Uiteraard beperken wij ons niet alleen tot klanten die een klacht hebben. Iedereen die zich op enigerlei wijze te kort gedaan voelt kan bij ons een klacht indien.

Wanneer vinden wij het een klacht?

Een klacht is voor ons elke mondelinge of schriftelijke uiting van ontevredenheid, al dan niet gerechtvaardigd, door of namens onze klanten en / of onze debiteuren, of andere partijen over NL Credit Services of haar diensten.

Wat gaan we dan doen?

Elke klacht wordt waardig behandeld en serieus genomen. In elk van de 4 stadia van ons klachtenproces zorgen wij voor een zo spoedig mogelijke afhandeling en wij houden u op reguliere intervallen op de hoogte van de voortgang.

  • Ontvangst van de klacht
  • Onderzoek van de klacht
  • Beoordeling van de klacht
  • Oplossen van de klacht

Lerende organisatie

Wij beschouwen klachten als een mogelijkheid om onze producten en diensten te verbeteren. Wij leren systematisch van klachten via analyse en rapportage en tillen op deze manier onze organisatie naar een hoger niveau. Indien mogelijk passen wij onze werkwijze en proces aan om repeterende klachten te voorkomen.

Betrokkenheid

Het onderzoek van de klacht zal worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Onze klachtbehandelaar is het eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor het onderzoek, beoordeling en oplossing van de klacht. De klachtenmanager is het secundaire aanspreekpunt en draagt zorg voor escalaties en eventuele proces aanpassingen. Daarnaast is ons directieteam intensief betrokken bij het klachten proces en zijn zij belast met het overall toezicht op het klachtenproces en beleid.

Communicatie

Als uw klacht terecht is, zullen alle redelijke stappen worden ondernomen om de klacht op te lossen en waar nodig een passend voorstel tot compensatie te doen of corrigerende maatregelen te nemen. Als wij tot de conclusie komen dat uw klacht ongegrond is dan doen wij onze uiterste best om dit op een heldere en duidelijke manier aan u te communiceren.

Vastlegging

NL Credit Services is verantwoordelijk voor de systemen waar klachten in worden geregistreerd. Wanneer een bewaartermijn van een klacht voorbij is zullen wij deze conform de wettelijk normen verwijderen.

Heeft u een klacht?

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u een email te sturen naar info@nlcreditservices.nl.

Vermeld hierin duidelijk uw bedrijfsnaam, de aard van de klacht en uw contactgegevens. Binnen 3 werkdagen zullen bevestigen dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen.

Mocht u na onze beoordeling over uw klacht toch nog ontevreden zijn, kunt u zich wenden tot Branchevereniging van American Factoring Organisaties (BAFO).
Meer informatie op: www.bafo-nederland.org